Rendement op investering (ROI)

Wat is rendement op investering (ROI)?

Rendement op investering (ROI) is een monetaire meting die wordt gebruikt om de waarschijnlijkheid van het behalen van een rendement uit een investering te meten. Het is een verhouding die de winst of het verlies van een investering vergelijkt met de initiële geïnvesteerde kosten. Het kan worden gebruikt om het potentiële rendement van een op zichzelf staande investering te evalueren en het rendement van verschillende investeringen te vergelijken.

Met andere woorden, het is een geschatte maatstaf voor de winstgevendheid van een investering en het kan u helpen begrijpen hoe succesvol een zakelijke onderneming voor u is geweest.

ROI heeft een breed toepassingsgebied; het kan heel goed worden gebruikt om het voordeel van aandeleninvesteringen te meten, bij de keuze om al dan niet middelen in de overname van een bedrijf te steken of om de gevolgen van een onroerendgoedtransactie te beoordelen.

En wat betreft de manier waarop het wordt berekend, hoeven we alleen maar de beginwaarde van een investering af te trekken van de uiteindelijke waarde (wat gelijk is aan het nettorendement), dit nieuwe getal te delen door de kosten van de investering en dit met 100 te vermenigvuldigen.

Omdat ROI relatief eenvoudig te berekenen en te begrijpen is, wordt het gebruikt als een gestandaardiseerde, universele maatstaf voor winstgevendheid.

Waarom is ROI belangrijk in het bedrijfsleven?

Het meten van het rendement op investering in zakelijke ondernemingen of deals kan ons helpen onze financiën beter te beheren. Alleen innovatieve bedrijven die zorgvuldige budgetten creëren en de ROI nauwlettend volgen, overleven op de lange termijn.

Dus als u geen optimale ROI ziet voor een onderneming, is dit een duidelijk teken dat u moet stoppen met het verspillen van geld eraan. Hoe eerder u zich terugtrekt uit de deal, hoe beter het zou zijn (tenzij u er anderszins aan gebonden bent).

Met andere woorden, het is een slecht idee om geld uit te geven aan zaken die u geen geld teruggeven (of de circulatiestroom voor het bedrijf verbeteren). U moet financieel slim zijn als u van plan bent uw bedrijf boven de grond te houden.

Met ROI kunt u dus analyseren hoe voordelig of schadelijk een investering kan zijn, wat cruciaal is bij het runnen van een bedrijf.

Uitdagingen van ROI

Bedrijven maken soms de fout om te denken dat ze hun ROI nauwkeurig kunnen voorspellen, maar de waarheid is dat we de toekomst nooit weten. Hoewel gemiddelde waarden kunnen worden gevonden via big data, zijn het meestal alleen zeer slimme investeringen die een positief rendement opleveren.

Met andere woorden, blind beleggen of zonder voorafgaand marktonderzoek te doen, kan nadelig zijn voor uw kansen om een ​​goede deal te sluiten.

Voordat u in partners of klanten investeert, moet u ze daarom altijd persoonlijk ontmoeten. Misschien kunt u zelfs het kantoor bezoeken en kennis maken met het bedrijf. U moet vragen om hoeveel documentatie u ook wilt zien om te controleren of ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn.

Kort samengevat

ROI kan een essentieel cijfer zijn voor bedrijfsmanagers om bij te houden en prioriteiten te stellen, omdat het het voordeel meet dat ze ontvangen in ruil voor een investering.