Wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI)

Co to jest wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI)?

Zwrot z inwestycji (ROI) to miara pieniężna używana do pomiaru prawdopodobieństwa uzyskania zwrotu z inwestycji. Jest to współczynnik porównujący zysk lub stratę z inwestycji w stosunku do zainwestowanego kosztu początkowego. Może służyć do oceny potencjalnego zwrotu z samodzielnej inwestycji i porównania zwrotów z kilku inwestycji.

Innymi słowy, jest to przybliżona miara rentowności inwestycji, która może pomóc Ci zrozumieć, jak udane było dla Ciebie każde przedsięwzięcie biznesowe.

ROI ma szeroki zakres zastosowań. Można go bardzo dobrze wykorzystać do oceny korzyści z inwestycji w akcje, przy podejmowaniu decyzji, czy zainwestować środki w przejęcie firmy, czy też przy ocenie konsekwencji transakcji na rynku nieruchomości.

A jeśli chodzi o sposób obliczania, wystarczy odjąć początkową wartość inwestycji od jej końcowej wartości (która jest równa zwrotowi netto), podzielić tę nową liczbę przez koszt inwestycji i pomnożyć ją przez 100.

Ponieważ ROI jest stosunkowo łatwy do obliczenia i zrozumienia, jest używany jako ustandaryzowana, uniwersalna miara rentowności.

Dlaczego zwrot z inwestycji jest ważny w biznesie?

Mierzenie zwrotu z inwestycji w przedsięwzięcia biznesowe lub transakcje może pomóc nam lepiej zarządzać naszymi finansami. Na dłuższą metę przetrwają tylko innowacyjne firmy, które tworzą ostrożne budżety i ściśle monitorują zwrot z inwestycji.

Tak więc, jeśli nie widzisz optymalnego zwrotu z inwestycji w przedsięwzięcie, jest to wyraźny znak, że powinieneś przestać marnować na to pieniądze. Im szybciej wycofasz się z umowy, tym lepiej (chyba że jesteś z nią związany inaczej).

Innymi słowy, wydawanie pieniędzy na cele, które nie przynoszą Ci pieniędzy z powrotem (lub nie poprawiają przepływu obiegu dla firmy), jest złym pomysłem. Musisz być sprytny finansowo, jeśli planujesz utrzymać swój biznes na powierzchni.

W ten sposób ROI pozwala przeanalizować, jak korzystna lub szkodliwa może być inwestycja, co jest kluczowe w prowadzeniu biznesu.

Wyzwania z ROI

Firmy czasami popełniają błąd, myśląc, że będą w stanie dokładnie przewidzieć zwrot z inwestycji. Niestety prawda jest taka, że nigdy nie poznamy przyszłości i nie możemy jej do końca zaplanować. Chociaż średnie wartości można znaleźć za pomocą dużych zbiorów danych, zwykle tylko bardzo inteligentne inwestycje przynoszą dodatnie zwroty.

Innymi słowy, inwestowanie na ślepo lub bez wcześniejszego badania rynku może być szkodliwe dla Twoich szans na zawarcie dobrej transakcji.

Dlatego, zanim zainwestujesz w partnerów lub klientów, zawsze powinieneś spotkać się z nimi osobiście. Może uda Ci się nawet odwiedzić biuro i lepiej zapoznać się z biznesem. Powinieneś poprosić o zapoznanie się z dowolną ilością dokumentacji, aby sprawdzić, kim są i za kogo się podają.

Podsumowanie

ROI może być kluczową wartością dla menedżerów biznesowych, aby śledzić i ustalać priorytety, ponieważ mierzy korzyści, jakie otrzymują w zamian za inwestycję.