AJAX

Wat is AJAX?

AJAX staat voor Asynchronous JavaScript en XML. Het draait voornamelijk rond bepaalde delen van een webpagina updaten zonder de hele pagina te moeten herladen. Eigenlijk laat AJAX webpagina’s toe om asynchroon te updaten. Kleine delen data worden met de server uitgewisseld achter de webpagina, en dat is hoe AJAX de taak van asynchroon updaten volbrengt. 

Waar AJAX nog niet in een webpagina is opgenomen zal de volledige pagina moeten herladen als ook maar het kleinste deeltje van de content ervan moet veranderen of geüpdatet worden. Je kunt je wel voorstellen hoeveel werk dat is en dus zeker niet de beste optie. 

AJAX - Opmaak

De opmaak van AJAX is gebaseerd op internet standaarden. Het gebruikt een mix van XMLHttpRequest objecten, CSS, XML, en JavaScript/DOM. De combinatie van al deze elementen laat het asynchroon uitwissel van data, display/interactie met de informatie, stylen van data, en een naadloze transfer toe. 

AJAX – De groei in populariteit 

Dankzij de voorgenoemde toepassingen en meer is AJAX een redelijk competent deel van de PHP-wereld. Toch werd het pas populair in 2005 toen Google besloot Google Suggest met AJAX te integreren. Door Ajax te gebruiken werd Google Suggest een hoog-functionerende voor gebruikerservaring. 

Hoe AJAX werkt

Elke keer je iets in de zoekbalk van Google ingeeft wordt AJAX ingeschakeld om kleine updates te doen voor de lijst met voorstellen die we daar zien. In een wereld zonder AJAX zou Google, telkens er een kleine update plaatvind, de hele pagina opnieuw moeten laden. Het voorbeeld van Google volgend namen een heel aantal andere websites AJAX ook aan – tot op het punt wanneer dit een universeel grondbeginsel voor efficiënt web gebruik werd!

AJAX leren

Je kunt makkelijk met AJAX leren werken en dat is waarschijnlijk het beste eraan. Experten zeggen soms dat de beste manier om met AJAX en andere JavaScript/markup talen te leren werken het investeren in een persoonlijke of online les; je kunt het jezelf ook aanleren met behulp van video lessen. In feite kan het leren van de AJAX-techniek en de nodige skills verkrijgen die nodig zijn om het goed te doen even makkelijk als het bekijken van een paar video’s op het web! Er bestaan een aantal bronnen om je te helpen met AJAX te leren werken zoals Udacity, jQuery, Code School, en Webucator. 

Voor mensen al enige kennis van JavaScript, XML, of HTML hebben zal het leren werken met AJAX een fluitje van een cent zijn. De reden hiervoor is dat AJAX uit een mix van al deze skills bestaat – als je ze allemaal bij elkaar kan brengen dan kun je makkelijk met AJAX leren werken. Dus, in plaats van uren te verspillen aan het proberen te leren van een nieuwe skill zul je enkel je bestaande skills moeten polijsten. 

Een van de grootste voordelen van het leren werken met AJAX is dat het een heel nieuwe wereld van mogelijkheden voor je opent! AJAX is duidelijk geen aparte vaardigheid maar het is zeker een techniek dat het beste van al je skills test. Als het deel uitmaakt van je vaardigheden dan zal het je zeker als de juiste kandidaat voor een front-end development job doen lijken. Dus, gelijk hoeveel tijd je aan het leren van AJAX spendeert zal je enkel maar voordelen opleveren.

Kort samengevat

AJAX is een techniek die je beste tech skills naar voor brengt. Zoals we al zeiden is het echt de droom van elke developer en dat niet alleen omdat het zo makkelijk is om te leren, maar ook omdat het gebruik maakt van een aantal basisvaardigheden waarover developers al beschikken. 

Daarbij komt ook nog dat AJAX een cruciaal onderdeel uitmaakt van eender welke webpagina omdat het de gebruikerservaring verbetert, technische rompslomp vermindert en over het algemeen een voordelig aspect is om in gedachten te houden bij het maken van aanpassingen aan een webpagina.