KPI

Co to jest KPI?

Według Oxford Dictionary KPI to „wymierna miara używana do oceny sukcesu organizacji, pracownika itp. w osiąganiu celów dotyczących wydajności”.

KPI to skrót od Key Performance Indicator. Jak sama nazwa wskazuje, ukazuje, jak dobrze radzi sobie firma. Mówiąc dokładniej, odnosi się do tego, jak dobrze organizacja osiąga swoje kluczowe cele.

Zasadniczo jest to miara oceny, którą firmy stosują, aby określić ilościowo postęp, jaki robią. KPI mogą koncentrować się na ogólnym postępie organizacji, tak jak w przypadku (KPI wysokiego poziomu), a także na procesach takich jak wsparcie, HR i sprzedaż (KPI niskiego poziomu).

Efektywny KPI

Sama dyskusja o KPI dowodzi, jak ważna jest to kwestia. Jednak nie wszystkie KPI są przydatne dla firm. Przyjęcie zbyt wielu sztywnych wskaźników KPI może być szkodliwe dla biznesu i odwrócić uwagę od tego, co ważne

Zalety KPI

Dlaczego KPI jest ważne w pierwszej kolejności?

Wyeliminuj luki w nauce

Wdrażając skuteczne KPI, możesz uzupełnić i zamknąć luki w nauce. Gdy zauważysz, że nie osiągasz określonego celu, możesz dalej analizować swoje wyniki i sprawdzać, czy brakuje jakichś spostrzeżeń.

Motywacja pracowników do jeszcze lepszej pracy

Wierz lub nie - gdy Twoi pracownicy wiedzą, że postępy będą mierzone pod koniec dnia, prawdopodobnie poradzą sobie lepiej! Wskaźniki KPI pozwalają Twoim pracownikom zwracać uwagę na biznes.

Posiadanie wymiernego celu, który chcą osiągnąć, da im zapał, którego potrzebują, aby wykonać swoje zadania.

Śledź swój rozwój w czasie

Wskaźniki KPI umożliwiają śledzenie postępów. Dzięki temu łatwiej zmierzysz swój sukces! Jeśli wyniki nie były pożądane przez długi czas, będziesz w stanie zrozumieć obszary słabości i konkretnie nad nimi pracować.

Wady KPI

Istnieją jednak pewne aspekty wskaźników KPI, które mogą być nieco przytłaczające dla niektórych organizacji. Obejmują one:

  • Czas potrzebny na wdrożenie kluczowych wskaźników wydajności.
  • KPI charakteryzujące się wysoką krzywą uczenia się.

Podsumowanie

Na podstawie naszej dyskusji powyżej doszliśmy do wniosku, że zalety KPI przeważają nad ich wadami!

Posiadanie wskaźników KPI wbudowanych w strategię biznesową może umożliwić Ci dostrojenie się do swoich postępów i pomóc Ci zobaczyć, co możesz poprawić.