Doświadczenie użytkownika (UX)

Co to jest doświadczenie użytkownika (UX)?

Sposób, w jaki jednostka doświadcza interakcji z programem, takim jak; strona internetowa, oprogramowanie serwera lub oprogramowanie komputerowe są określane jako doświadczenie użytkownika. Projektanci UX są wyznaczani w celu zbadania percepcji programu przez użytkowników, biorąc pod uwagę kluczowe czynniki, takie jak wygoda użytkowania, oczekiwania wobec możliwości oprogramowania, produktywność w wykonywaniu zadań itp.

Jakie jest znaczenie doświadczenia użytkowania (UX)?

Pomimo znaczenia UX, omawianie i demonstrowanie wartości rozwijania i ulepszania doświadczenia użytkownika stało się zbędne. Nie ma lepszego wytłumaczenia niż twierdzenie, że jest to istotne, ponieważ odpowiada na potrzeby potencjalnych użytkowników.

Jednak innowacyjność zorientowana na użytkownika niewątpliwie rośnie w dzisiejszych czasach; coraz więcej osób korzysta z różnych rodzajów sieci bezprzewodowych, aby uzyskać dostęp do stron internetowych.

Kroki w rozwoju dla doświadczenia użytkownika (UX)

 

1.Identyfikacja Użytkownika

Poznanie odczuć i opinii użytkowników to pierwszy krok. Musisz zbadać przedstawienie określonej grupy konsumentów dla kategorii produktu, nad którym pracujesz.

2. Interakcje z użytkownikami

Projektanci UX muszą wchodzić w interakcje z obecnymi i przyszłymi konsumentami produktu, aby określić solidny projekt systemu. Doświadczenie użytkownika jest zmienne. Badanie i komunikacja z użytkownikami to kluczowe podejście do skutecznego zbierania danych.

3. Wymagania użytkownika

W tym kroku, po przeprowadzeniu wywiadów z użytkownikami, należy stworzyć listę wymagań, aby potwierdzić jasne wyjaśnienie cech towaru dla potencjalnych użytkowników wedle ich punktu widzenia.

4. Zarys kompetencji

Następnym krokiem jest rozpoczęcie tworzenia zarysu wymaganych funkcji. Zarys kompetencji to wskazówka obejmująca strukturę wszystkich sekcji produktu. Stworzenie dobrego layoutu jest pomocnym warunkiem wstępnym do bardziej efektywnego zarządzania procesem rozwoju produktu.

5. Testowanie ostatecznego projektu

Funkcjonalność produktu jest określana za pomocą interfejsu użytkownika, który pomaga w identyfikacji wszelkich przeszkód, które mogą wystąpić podczas korzystania z produktu.

Czynniki wpływające na projektowanie UX

Przed opracowaniem UX należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak:

  • Produkt powinien być oryginalny i mieć cel.
  • Strona powinna być prosta w obsłudze.
  • Obrazy, logo, znaki towarowe i branding muszą być uwzględnione w procesie projektowania.
  • Treści na stronie i poza nią muszą być dostępne i możliwe do odnalezienia.
  • Osoby bez wiedzy muszą mieć możliwość przeglądania strony internetowej.
  • Twój projekt powinien wyglądać wiarygodnie i przekonująco, aby ludzie zaufali Twoim treściom.

Podsumowanie

Na szczęście najważniejszym aspektem UX jest upewnienie się, że ludzie odkrywają wartość w tym, co oferujesz. Doświadczenie użytkownika jest istotną częścią projektowania systemu, ponieważ bierze pod uwagę ich perspektywę.

Benchmark UX ma na celu poprawę jakości zaangażowania użytkownika w Twoją ofertę i wszelkie powiązane usługi, a także jego wrażenia. UX zwiększa produktywność, funkcjonalność, efektywność i wydajność Twojej firmy.